Built with Berta

  1. Moja przestrzeń | Zofia Klajs, 2014

    "My space", poster on public space, for the 15th edition of the AMS competition, 2014.

    Plakat Moja przestrzeń powstał na 15. edycję konkursu AMS, Przestrzeń wspólna – przestrzeń niczyja?, 2014.